EUTERP Education & training database

EUTERP Education & training database

Notice: Utilizing the form controls will dynamically update the content

Opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training, Refresher

Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) […]

Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III (industriële toepassing)

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling. Eén van deze professionele profielen is de agent […]