EUTERP Education & training database

EUTERP Education & training database

Radiation protection expert course

SCK CEN
Boeretang 200
Mol, Antwerp 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Specialised training

This post-graduate course (20 ECTS) meets the requirements set in the Royal Decree of July 20, 2001 regarding the training for Radiation Protection Experts (Art. 73.2), and is therefore targeted towards those who need to be formally recognised as RPE, as well as to all professionals working in nuclear, radiology or the medical sector. The […]

Online opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

This is an online event
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training, Refresher

Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) […]

Online opleiding in stralingsbescherming voor werknemers conform Artikel 25 ARBIS

This is an online event
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training, Refresher

Het werken met ioniserende straling brengt welbepaalde risico's met zich mee op vlak van veiligheid en gezondheid. Een bewustwording van de fysische grondslagen van ioniserende straling, de gezondheidsrisico's, de beschermingsmaatregelen en de wettelijke verplichtingen draagt bij aan een effectief preventiebeleid met oog op de bescherming tegen ioniserende straling. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) […]

Formation de base en radioprotection

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: French
Sub category: Initial training, Refresher

La radioactivité et les rayonnements ionisants ne sont pas uniquement produits par l’industrie nucléaire. L’uranium radioactif, présent dans le sol et dans l’eau de mer, tout comme l’isotope de potassium-40 qui émet en moyenne dans notre corps 400 rayons gamma par seconde, sont deux échos de la naissance de l’univers et de la terre. Ils […]

Training course on radioactive waste management

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: English
Sub category: Initial training, Refresher

This intensive unique seven day course will give a comprehensive overview of different aspects involved in the management of radioactive waste. The course modules will handle operational radioactive waste management during collection, characterization, conditioning, transport and (interim) storage. Course topics will focus on international best practices and regulations, national and international state-of-the-art. The course benefits […]

Basisopleiding stralingsbescherming RPO Klasse II & III

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training

Met de omzetting van de 2013/59/EURATOM Richtlijn naar nationale regelgeving worden professionele profielen gedefinieerd in stralingsbescherming. Deze dienen advies te verlenen en toezicht te houden op de maatregelen die nodig zijn om de werknemers, het publiek en de omgeving te beschermen tegen de nadelige effecten van ioniserende straling. Eén van deze professionele profielen is de agent […]

Basisopleiding stralingsbescherming

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: Dutch
Sub category: Initial training, Refresher

Sinds de eerste ontdekkingen van Marie Curie, Henri Becquerel, Ernest Rutherford en vele anderen werd een diep inzicht ontwikkeld in de risico's en voordelen van de toepassing van radioactiviteit in de dagelijkse commerciële en onderzoekspraktijk. Het wetenschappelijke domein van de stralingsbescherming evolueert voortdurend, gedreven door nieuw onderzoek en door ontwikkelingen en gebeurtenissen in de dagelijkse […]

Basic training in radiation protection

SCK CEN Lakehouse
Boerentang 201
Mol, 2400 Belgium
SCK CEN Academy
Language: English
Sub category: Initial training, Refresher

Since the early discoveries by Henri Becquerel, Marie Curie, Ernest Rutherford and many others, a deep insight into the risks and benefits of applying radioactivity in daily commercial and research practice has been build up. The scientific world of radiation protection is in constant motion. It is triggered by new research as well as by developments and […]